Seed MC © 2019. All rights reserved.

İnsan Odaklı Yaklaşım

Eğitimler / Geniş Kitlelere Ulaşın

Önerilen eğitim süresi:  

1 Gün

Uzman Eğitmenler:

Ayşe Serra Saygılı

Barış Sınıksaran

Ders tipi:

Bireysel / Grup

İçerik:

Stratejik temellerin kaynağındaki insanları tespit ederek onları derinlemesine anlama ve ihtiyaçlarına çözüm bulacak fikirler geliştirebilme kabiliyeti. İnsan odaklı yaklaşımdaki ana prensip, kişilere sahip oldukları rollerden ziyade en temel varoluşlarını yani insan olduklarını hatırlayarak gerçek ihtiyaçlarını ortaya çıkartmaktan geçmektedir.

Ders Başlıkları:

  • Empati yeteneği

  • İçgörü analizi yapabilme

  • Tüketici haritası çıkartabilme (Consumer Journey Map)

  • Hedef kitle tanımlayabilme

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon